Reports

Tracker  Zoom_in

open closed Total
Bug 111 231 342
Feature 4 13 17
Backport 18 24 42

Priority  Zoom_in

open closed Total
Immediate - 1 1
Urgent 2 2 4
High 5 17 22
Normal 104 217 321
Low 22 31 53

Assignee  Zoom_in

open closed Total
_ wanabe - - -
Aaron Patterson - 1 1
Akinori MUSHA 3 25 28
Akio Tajima 1 - 1
Akira Tanaka - 2 2
akira yamada - 2 2
Aman Gupta - - -
Ayumu AIZAWA - - -
Benoit Daloze - - -
Charles Nutter - - -
Charlie Somerville - - -
Dave Thomas - - -
Eric Hodel - 1 1
GOTOU Yuuzou - - -
Hidetoshi Nagai - - -
Hirofumi WATANABE - - -
Hiroshi Nakamura 2 4 6
Hiroshi SHIBATA - - -
Hiroshi Shirosaki - - -
James Gray - 1 1
Kazuhiro NISHIYAMA - 2 2
Kazuki Tsujimoto - - -
Keiju Ishitsuka 1 2 3
Kenta Murata - 1 1
Kirk Haines 3 - 3
Koichi Sasada 1 1 2
Kouhei Sutou - 1 1
Kouji Takao - - -
Luis Lavena - 1 1
Marc-Andre Lafortune - 1 1
Martin Bosslet - 1 1
Martin Dürst - - -
Masaki Matsushita - - -
Masaki Suketa - - -
Masatoshi Seki 2 1 3
Masaya Tarui - - -
Minero Aoki - - -
Mitsuhiro TAKANO - - -
Motohiro KOSAKI - - -
Naohisa Goto - - -
Narihiro Nakamura - - -
Nobuhiro Iwamatsu - - -
Nobuyoshi Nakada 13 18 31
Roger Pack - - -
Ryan Davis - - -
Sean Russell 1 - 1
Shota Fukumori - - -
Shugo Maeda - 3 3
Shyouhei Urabe 8 20 28
Tadashi Saito - 1 1
tadayoshi funaba - 1 1
Takeyuki FUJIOKA - 5 5
Terence Lee - - -
Tomoyuki Chikanaga - - -
ujihisa . - - -
Usaku NAKAMURA 3 7 10
Vit Ondruch - - -
Yui NARUSE - - -
Yuki Sonoda 1 - 1
Yukihiro Matsumoto 7 11 18
Yusuke Endoh - 2 2
Yutaka Kanemoto - - -
Zachary Scott - - -
ruby-core - - -

Author  Zoom_in

open closed Total
_ wanabe - 1 1
Aaron Patterson - - -
Akinori MUSHA - 4 4
Akio Tajima - 1 1
Akira Tanaka - - -
akira yamada 1 - 1
Aman Gupta - - -
Ayumu AIZAWA - - -
Benoit Daloze 1 - 1
Charles Nutter - 6 6
Charlie Somerville - - -
Dave Thomas - - -
Eric Hodel - 2 2
GOTOU Yuuzou - - -
Hidetoshi Nagai - 1 1
Hirofumi WATANABE - - -
Hiroshi Nakamura 1 5 6
Hiroshi SHIBATA - - -
Hiroshi Shirosaki - - -
James Gray 1 1 2
Kazuhiro NISHIYAMA - 12 12
Kazuki Tsujimoto - - -
Keiju Ishitsuka - - -
Kenta Murata - 2 2
Kirk Haines - - -
Koichi Sasada 1 - 1
Kouhei Sutou - 1 1
Kouji Takao - - -
Luis Lavena - 2 2
Marc-Andre Lafortune - 4 4
Martin Bosslet - - -
Martin Dürst - - -
Masaki Matsushita - - -
Masaki Suketa - - -
Masatoshi Seki - - -
Masaya Tarui - - -
Minero Aoki - - -
Mitsuhiro TAKANO - - -
Motohiro KOSAKI - 1 1
Naohisa Goto - - -
Narihiro Nakamura - - -
Nobuhiro Iwamatsu - - -
Nobuyoshi Nakada 1 1 2
Roger Pack 5 14 19
Ryan Davis - - -
Sean Russell - - -
Shota Fukumori - 1 1
Shugo Maeda - 1 1
Shyouhei Urabe - 7 7
Tadashi Saito - - -
tadayoshi funaba 1 1 2
Takeyuki FUJIOKA 1 2 3
Terence Lee - - -
Tomoyuki Chikanaga - - -
ujihisa . - 2 2
Usaku NAKAMURA 1 - 1
Vit Ondruch - - -
Yui NARUSE - 1 1
Yuki Sonoda 1 2 3
Yukihiro Matsumoto 2 - 2
Yusuke Endoh 2 1 3
Yutaka Kanemoto - 1 1
Zachary Scott - - -

Version  Zoom_in

open closed Total
Ruby 1.8.6 9 12 21
Ruby 1.8.7 24 34 58
Ruby 1.8.8 3 43 46

Category  Zoom_in

open closed Total
build 6 11 17
core 23 50 73
ext 8 9 17
lib 10 13 23