Reports

Tracker  Zoom_in

open closed Total
Backport 45 67 112

Priority  Zoom_in

open closed Total
Immediate - - -
Urgent 2 - 2
High 2 1 3
Normal 35 62 97
Low 6 5 11

Assignee  Zoom_in

open closed Total
_ wanabe - - -
Aaron Patterson - 1 1
Akinori MUSHA - - -
Akio Tajima - - -
Akira Tanaka - - -
Aman Gupta - - -
Ayumu AIZAWA - - -
Benoit Daloze - - -
Charles Nutter - - -
Charlie Somerville - - -
Eric Hodel - - -
Hidetoshi Nagai - - -
Hirofumi WATANABE - - -
Hiroshi Nakamura - - -
Hiroshi SHIBATA - - -
Hiroshi Shirosaki - - -
James Gray - - -
Kazuhiro NISHIYAMA - - -
Kazuki Tsujimoto - - -
Keiju Ishitsuka - - -
Kenta Murata - - -
Kirk Haines - - -
Koichi Sasada - - -
Kouhei Sutou - - -
Kouji Takao - - -
Luis Lavena - - -
Marc-Andre Lafortune - - -
Martin Bosslet - - -
Martin Dürst - - -
Masaki Matsushita - - -
Masaki Suketa - - -
Masatoshi Seki - - -
Masaya Tarui - - -
Mitsuhiro TAKANO - - -
Motohiro KOSAKI - - -
Naohisa Goto - - -
Narihiro Nakamura - - -
Nobuhiro Iwamatsu - - -
Nobuyoshi Nakada - - -
Ryan Davis - - -
Shota Fukumori - - -
Shugo Maeda - - -
Shyouhei Urabe - - -
tadayoshi funaba - - -
Takeyuki FUJIOKA - - -
Terence Lee - - -
Tomoyuki Chikanaga - - -
Usaku NAKAMURA - - -
Vit Ondruch - - -
Yui NARUSE - - -
Yuki Sonoda 30 43 73
Yukihiro Matsumoto - - -
Yusuke Endoh - 1 1
Yutaka Kanemoto - - -
Zachary Scott - - -
ruby-core - - -

Author  Zoom_in

open closed Total
_ wanabe - - -
Aaron Patterson 2 6 8
Akinori MUSHA - - -
Akio Tajima - 1 1
Akira Tanaka - 1 1
Aman Gupta - - -
Ayumu AIZAWA - - -
Benoit Daloze - - -
Charles Nutter - - -
Charlie Somerville - - -
Eric Hodel - 1 1
Hidetoshi Nagai - - -
Hirofumi WATANABE - - -
Hiroshi Nakamura - - -
Hiroshi SHIBATA - - -
Hiroshi Shirosaki - - -
James Gray - - -
Kazuhiro NISHIYAMA - 2 2
Kazuki Tsujimoto - - -
Keiju Ishitsuka - - -
Kenta Murata 2 - 2
Kirk Haines - - -
Koichi Sasada 1 1 2
Kouhei Sutou - - -
Kouji Takao - - -
Luis Lavena 1 3 4
Marc-Andre Lafortune - - -
Martin Bosslet - - -
Martin Dürst - - -
Masaki Matsushita - 1 1
Masaki Suketa - - -
Masatoshi Seki - - -
Masaya Tarui - - -
Mitsuhiro TAKANO - - -
Motohiro KOSAKI 1 1 2
Naohisa Goto - - -
Narihiro Nakamura - - -
Nobuhiro Iwamatsu - - -
Nobuyoshi Nakada 1 5 6
Ryan Davis - 1 1
Shota Fukumori 2 - 2
Shugo Maeda - - -
Shyouhei Urabe - 1 1
tadayoshi funaba - - -
Takeyuki FUJIOKA - - -
Terence Lee - - -
Tomoyuki Chikanaga 1 - 1
Usaku NAKAMURA 1 2 3
Vit Ondruch - - -
Yui NARUSE 1 - 1
Yuki Sonoda 1 - 1
Yukihiro Matsumoto - - -
Yusuke Endoh - - -
Yutaka Kanemoto - - -
Zachary Scott - - -

Version  Zoom_in

No data to display


Category  Zoom_in

open closed Total
build 5 2 7
core 9 12 21
ext 3 6 9
lib 3 4 7
M17N 1 2 3