Project

General

Profile

Reports

Tracker  Zoom in

open closed Total
Backport 13 356 369

Priority  Zoom in

open closed Total
Normal 13 357 370

Assignee  Zoom in

open closed Total
Aaron Patterson - 4 4
Akinori MUSHA - - -
Akio Tajima - 1 1
Akira Tanaka - - -
Aman Gupta - - -
Ayumu AIZAWA - 1 1
Benoit Daloze - - -
Charles Nutter - - -
Charlie Somerville - - -
Eric Hodel - 3 3
Hidetoshi Nagai - - -
Hirofumi WATANABE - - -
Hiroshi Nakamura - - -
Hiroshi SHIBATA - - -
Hiroshi Shirosaki - 1 1
James Gray - - -
Jeremy Evans - - -
Kaneko Yuichiro - - -
Kazuhiro NISHIYAMA - - -
Kazuki Tsujimoto - - -
Kazuki Yamaguchi - - -
Keiju Ishitsuka - - -
Kenta Murata - 1 1
Kirk Haines - - -
Koichi Sasada - - -
Kouhei Sutou - - -
Kouji Takao - - -
Luis Lavena - 6 6
Marc-Andre Lafortune - - -
Martin Bosslet - 2 2
Martin Dürst - - -
Masaki Matsushita - - -
Masaki Suketa - - -
Masatoshi Seki - - -
Masaya Tarui - 1 1
Mitsuhiro TAKANO - - -
Motohiro KOSAKI - 3 3
Naohisa Goto - - -
Naotoshi Seo - - -
Narihiro Nakamura - 2 2
Nobuhiro Iwamatsu - - -
Nobuyoshi Nakada - 7 7
Rei Odaira - - -
Ryan Davis - - -
Shugo Maeda - 1 1
Shyouhei Urabe - - -
sorah Shota Fukumori - - -
tadayoshi funaba - 1 1
Takeyuki FUJIOKA - - -
Terence Lee - - -
Tomoyuki Chikanaga - 2 2
Usaku NAKAMURA 8 138 146
Vit Ondruch - - -
Yui NARUSE - 30 30
Yuki Nishijima - - -
Yuki Sonoda - 23 23
Yukihiro Matsumoto - 1 1
Yusuke Endoh - 1 1
Yutaka Kanemoto - - -
Zachary Scott - - -
_ wanabe - - -
ruby-core - - -

Author  Zoom in

open closed Total
Aaron Patterson - 7 7
Akinori MUSHA - - -
Akio Tajima - 4 4
Akira Tanaka - 1 1
Aman Gupta - 2 2
Ayumu AIZAWA - 2 2
Benoit Daloze - 1 1
Charles Nutter - 2 2
Charlie Somerville - 5 5
Eric Hodel 1 7 8
Hidetoshi Nagai - 2 2
Hirofumi WATANABE - - -
Hiroshi Nakamura - - -
Hiroshi SHIBATA - 4 4
Hiroshi Shirosaki - 5 5
James Gray - - -
Jeremy Evans - 3 3
Kaneko Yuichiro - - -
Kazuhiro NISHIYAMA - 3 3
Kazuki Tsujimoto - 3 3
Kazuki Yamaguchi - - -
Keiju Ishitsuka - - -
Kenta Murata - 3 3
Kirk Haines - - -
Koichi Sasada - 2 2
Kouhei Sutou - - -
Kouji Takao - - -
Luis Lavena - 24 24
Marc-Andre Lafortune - 3 3
Martin Bosslet - 4 4
Martin Dürst - - -
Masaki Matsushita - - -
Masaki Suketa - - -
Masatoshi Seki - - -
Masaya Tarui - 1 1
Mitsuhiro TAKANO - - -
Motohiro KOSAKI - 2 2
Naohisa Goto - 8 8
Naotoshi Seo - - -
Narihiro Nakamura 1 5 6
Nobuhiro Iwamatsu - 1 1
Nobuyoshi Nakada - 12 12
Rei Odaira - - -
Ryan Davis - - -
Shugo Maeda - 2 2
Shyouhei Urabe - 2 2
sorah Shota Fukumori - - -
tadayoshi funaba 1 1 2
Takeyuki FUJIOKA - - -
Terence Lee 1 - 1
Tomoyuki Chikanaga - 14 14
Usaku NAKAMURA - 5 5
Vit Ondruch 1 9 10
Yui NARUSE - 7 7
Yuki Nishijima - - -
Yuki Sonoda - 2 2
Yukihiro Matsumoto - - -
Yusuke Endoh - 2 2
Yutaka Kanemoto - - -
Zachary Scott - 5 5
_ wanabe - 4 4

Version  Zoom in

No data to display


Category  Zoom in

No data to display