Project

General

Profile

Reports

Tracker  Details

open closed Total
Backport - 369 369

Priority  Details

open closed Total
Normal - 370 370

Assignee  Details

open closed Total
akr (Akira Tanaka) - - -
arton (Akio Tajima) - 1 1
authorNari (Narihiro Nakamura) - 2 2
aycabta (aycabta .) - - -
ayumin (Ayumu AIZAWA) - 1 1
charliesome (Charlie Somerville) - - -
drbrain (Eric Hodel) - 3 3
duerst (Martin Dürst) - - -
eban (Hirofumi WATANABE) - - -
Eregon (Benoit Daloze) - - -
Glass_saga (Masaki Matsushita) - - -
headius (Charles Nutter) - - -
hone (Terence Lee) - - -
hsbt (Hiroshi SHIBATA) - - -
h.shirosaki (Hiroshi Shirosaki) - 1 1
ioquatix (Samuel Williams) - - -
JEG2 (James Gray) - - -
jeremyevans0 (Jeremy Evans) - - -
k0kubun (Takashi Kokubun) - - -
kanemoto (Yutaka Kanemoto) - - -
keiju (Keiju Ishitsuka) - - -
knu (Akinori MUSHA) - - -
ko1 (Koichi Sasada) - - -
kosaki (Motohiro KOSAKI) - 3 3
kou (Kouhei Sutou) - - -
kouji (Kouji Takao) - - -
ktsj (Kazuki Tsujimoto) - - -
luislavena (Luis Lavena) - 6 6
mame (Yusuke Endoh) - 1 1
marcandre (Marc-Andre Lafortune) - - -
MartinBosslet (Martin Bosslet) - 2 2
matz (Yukihiro Matsumoto) - 1 1
mrkn (Kenta Murata) - 1 1
nagachika (Tomoyuki Chikanaga) - 2 2
nagai (Hidetoshi Nagai) - - -
nahi (Hiroshi Nakamura) - - -
naruse (Yui NARUSE) - 30 30
ngoto (Naohisa Goto) - - -
nobu (Nobuyoshi Nakada) - 7 7
ReiOdaira (Rei Odaira) - - -
rhenium (Kazuki Yamaguchi) - - -
seki (Masatoshi Seki) - - -
shugo (Shugo Maeda) - 1 1
shyouhei (Shyouhei Urabe) - - -
sonots (Naotoshi Seo) - - -
sorah (Sorah Fukumori) - - -
stomar (Marcus Stollsteimer) - - -
suke (Masaki Suketa) - - -
tad (Tadashi Saito) - - -
tadf (tadayoshi funaba) - 1 1
takano32 (Mitsuhiro TAKANO) - - -
tarui (Masaya Tarui) - 1 1
tenderlovemaking (Aaron Patterson) - 4 4
tmm1 (Aman Gupta) - - -
usa (Usaku NAKAMURA) - 146 146
vo.x (Vit Ondruch) - - -
wanabe (_ wanabe) - - -
wyhaines (Kirk Haines) - - -
xibbar (Takeyuki FUJIOKA) - - -
yugui (Yuki Sonoda) - 23 23
yui-knk (Kaneko Yuichiro) - - -
yuki24 (Yuki Nishijima) - - -
zenspider (Ryan Davis) - - -
znz (Kazuhiro NISHIYAMA) - - -
zzak (Zachary Scott) - - -
ruby-core - - -

Author  Details

open closed Total
akr (Akira Tanaka) - 1 1
arton (Akio Tajima) - 4 4
authorNari (Narihiro Nakamura) - 6 6
aycabta (aycabta .) - - -
ayumin (Ayumu AIZAWA) - 2 2
charliesome (Charlie Somerville) - 5 5
drbrain (Eric Hodel) - 8 8
duerst (Martin Dürst) - - -
eban (Hirofumi WATANABE) - - -
Eregon (Benoit Daloze) - 1 1
Glass_saga (Masaki Matsushita) - - -
headius (Charles Nutter) - 2 2
hone (Terence Lee) - 1 1
hsbt (Hiroshi SHIBATA) - 4 4
h.shirosaki (Hiroshi Shirosaki) - 5 5
ioquatix (Samuel Williams) - - -
JEG2 (James Gray) - - -
jeremyevans0 (Jeremy Evans) - 3 3
k0kubun (Takashi Kokubun) - - -
kanemoto (Yutaka Kanemoto) - - -
keiju (Keiju Ishitsuka) - - -
knu (Akinori MUSHA) - - -
ko1 (Koichi Sasada) - 2 2
kosaki (Motohiro KOSAKI) - 2 2
kou (Kouhei Sutou) - - -
kouji (Kouji Takao) - - -
ktsj (Kazuki Tsujimoto) - 3 3
luislavena (Luis Lavena) - 24 24
mame (Yusuke Endoh) - 2 2
marcandre (Marc-Andre Lafortune) - 3 3
MartinBosslet (Martin Bosslet) - 4 4
matz (Yukihiro Matsumoto) - - -
mrkn (Kenta Murata) - 3 3
nagachika (Tomoyuki Chikanaga) - 14 14
nagai (Hidetoshi Nagai) - 2 2
nahi (Hiroshi Nakamura) - - -
naruse (Yui NARUSE) - 7 7
ngoto (Naohisa Goto) - 8 8
nobu (Nobuyoshi Nakada) - 12 12
ReiOdaira (Rei Odaira) - - -
rhenium (Kazuki Yamaguchi) - - -
seki (Masatoshi Seki) - - -
shugo (Shugo Maeda) - 2 2
shyouhei (Shyouhei Urabe) - 2 2
sonots (Naotoshi Seo) - - -
sorah (Sorah Fukumori) - - -
stomar (Marcus Stollsteimer) - - -
suke (Masaki Suketa) - - -
tad (Tadashi Saito) - - -
tadf (tadayoshi funaba) - 2 2
takano32 (Mitsuhiro TAKANO) - - -
tarui (Masaya Tarui) - 1 1
tenderlovemaking (Aaron Patterson) - 7 7
tmm1 (Aman Gupta) - 2 2
usa (Usaku NAKAMURA) - 5 5
vo.x (Vit Ondruch) - 10 10
wanabe (_ wanabe) - 4 4
wyhaines (Kirk Haines) - - -
xibbar (Takeyuki FUJIOKA) - - -
yugui (Yuki Sonoda) - 2 2
yui-knk (Kaneko Yuichiro) - - -
yuki24 (Yuki Nishijima) - - -
zenspider (Ryan Davis) - - -
znz (Kazuhiro NISHIYAMA) - 3 3
zzak (Zachary Scott) - 5 5

Version  Details

No data to display


Category  Details

No data to display