Project

General

Profile

Feature #4897 ยป tau.patch

phluid61 (Matthew Kerwin), 02/27/2013 02:25 PM

View differences:

ext/bigdecimal/lib/bigdecimal/math.rb
7 7
#  sin (x, prec)
8 8
#  cos (x, prec)
9 9
#  atan(x, prec) Note: |x|<1, x=0.9999 may not converge.
10
#  TAU (prec)
10 11
#  PI (prec)
11 12
#  E  (prec) == exp(1.0,prec)
12 13
#
......
144 145
  y
145 146
 end
146 147

 
148
 # See http://tauday.com/
149
 def TAU(prec)
150
  raise ArgumentError, "Zero or negative argument for TAU" if prec <= 0
151
  PI(prec)*BigDecimal("2")
152
 end
153

 
147 154
 # Computes the value of pi to the specified number of digits of precision.
148 155
 def PI(prec)
149 156
  raise ArgumentError, "Zero or negative argument for PI" if prec <= 0
math.c
782 782

 
783 783
#ifdef M_PI
784 784
  rb_define_const(rb_mMath, "PI", DBL2NUM(M_PI));
785
  rb_define_const(rb_mMath, "TAU", DBL2NUM(M_PI*.20));
785 786
#else
786 787
  rb_define_const(rb_mMath, "PI", DBL2NUM(atan(1.0)*4.0));
788
  rb_define_const(rb_mMath, "TAU", DBL2NUM(atan(1.0)*8.0));
787 789
#endif
788 790

 
789 791
#ifdef M_E