Project

General

Profile

Backport #2762 » testString.txt

test file giving an error with test.rb on 1.9.1 - JonnyJD (Johannes Dewender), 02/19/2010 07:13 AM

 
1
# Russian translation of RubyRipper.
2
# Copyright (C) 2009 Alexander Kuzmenkov <rc.4096@gmail.com>
3
# This file is distributed under the same license as the RubyRipper package.
4
# Alexander Kuzmenkov <rc.4096@gmail.com>, 2007, 2008, 2009.
5
#
6
#
7
msgid ""
8
msgstr ""
9
"Project-Id-Version: Rubyripper 0.6.0b2\n"
10
"POT-Creation-Date: 2010-02-12 04:00+0100\n"
11
"PO-Revision-Date: 2009-01-20 19:56+0300\n"
12
"Last-Translator: Alexander Kuzmenkov <rc.4096@gmail.com>\n"
13
"Language-Team: Russian <rc.4096@gmail.com>\n"
14
"MIME-Version: 1.0\n"
15
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17

  
18
#: rubyripper_cli.rb:63
19
msgid "Show current version of rubyripper."
20
msgstr "Текуща версия на rubyripper."
21

  
22
#: rubyripper_cli.rb:67
23
msgid "Load configuration settings from file <FILE>."
24
msgstr "Използване на настройки от файл <FILE>."
25

  
26
#: rubyripper_cli.rb:70
27
msgid "Display verbose output."
28
msgstr "Показване на подробности."
29

  
30
#: rubyripper_cli.rb:73
31
msgid "Change configuration settings."
32
msgstr "Промяна на настройки."
33

  
34
#: rubyripper_cli.rb:76 rubyripper_cli.rb:96
35
msgid "Skip questions and rip the disc."
36
msgstr ""
37

  
38
#: rubyripper_cli.rb:79
39
msgid "Show this usage statement."
40
msgstr "Показване на подсещане."
41

  
42
#: rubyripper_cli.rb:94
43
msgid "Verbose output specified."
44
msgstr "Избрано е показване на подробности."
45

  
46
#: rubyripper_cli.rb:95
47
msgid "Configure option specified."
48
msgstr "Избрана е опция на конфигурация."
49

  
50
#: rubyripper_cli.rb:97
51
msgid "Use config file "
52
msgstr "Използване на конфигурационен файл "
53

  
54
#: rubyripper_cli.rb:101
55
msgid "*** RUBYRIPPER SETTINGS ***"
56
msgstr "*** НАСТРОЙКИ НА ПРОГРАМАТА ***"
57

  
58
#: rubyripper_cli.rb:103
59
msgid "** ENCODING **"
60
msgstr "** КОМПРЕСИЯ **"
61

  
62
#: rubyripper_cli.rb:104
63
msgid "1) flac [%s] , settings: %s"
64
msgstr "1) flac [%s] , настройки: %s"
65

  
66
#: rubyripper_cli.rb:105
67
msgid "2) vorbis [%s] , settings: %s"
68
msgstr "2) vorbis [%s] , настройки: %s"
69

  
70
#: rubyripper_cli.rb:106
71
msgid "3) mp3 [%s] , settings: %s"
72
msgstr "3) mp3 [%s] , настройки: %s"
73

  
74
#: rubyripper_cli.rb:107
75
msgid "4) wav [%s]"
76
msgstr "4) wav [%s]"
77

  
78
#: rubyripper_cli.rb:108
79
msgid "5) other [%s], settings: %s"
80
msgstr "5) другой [%s], настройки: %s"
81

  
82
#: rubyripper_cli.rb:109
83
msgid "6) playlist support [%s]"
84
msgstr "6) пдръжка на плейлиста [%s]"
85

  
86
#: rubyripper_cli.rb:110
87
msgid "7) encode while ripping [%s]"
88
msgstr "7) компресия по време на изличане [%s]"
89

  
90
#: rubyripper_cli.rb:112
91
msgid "** RIPPING **"
92
msgstr "** ИЗВЛИЧАНЕ **"
93

  
94
#: rubyripper_cli.rb:113
95
msgid "8) cdrom : %s with offset %s"
96
msgstr "8) cd устройство: %s с офест %s"
97

  
98
#: rubyripper_cli.rb:114
99
msgid ""
100
"  **Find your offset at http://www.accuraterip.com/driveoffsets.htm.\n"
101
"  **Your drive model is shown in the logfile."
102
msgstr ""
103
"  **Намерете своето cd устройство в <http://www.accuraterip.com/"
104
"driveoffsets.htm.\n"
105
"  **Модела на вашето cd се отразява в лога.\n"
106

  
107
#: rubyripper_cli.rb:115
108
msgid "9) passing extra cdparanoia parameters : %s"
109
msgstr "9) допълнителни параметри cdparanoia: %s"
110

  
111
#: rubyripper_cli.rb:116
112
msgid "10) match all chunks : %s"
113
msgstr "10) брой опити извличане на всички песни: %s"
114

  
115
#: rubyripper_cli.rb:117
116
msgid "11) match erroneous chunks : %s"
117
msgstr "11) брой опити извличане на всички песни с грешки: %s"
118

  
119
#: rubyripper_cli.rb:118
120
msgid "12) maximum trials : %s"
121
msgstr "12) максимален брой опити: %s"
122

  
123
#: rubyripper_cli.rb:119
124
msgid "13) eject disc after ripping [%s]"
125
msgstr "13) изваждане на диска след извличане [%s]"
126

  
127
#: rubyripper_cli.rb:121
128
msgid "** NAMING SCHEME **"
129
msgstr "** СХЕМА НА ИМЕНАТА **"
130

  
131
#: rubyripper_cli.rb:122
132
msgid "14) base directory : %s"
133
msgstr "14) изходна диеректория: %s"
134

  
135
#: rubyripper_cli.rb:123
136
msgid "15) standard scheme: %s"
137
msgstr "15) стандартна схема: %s"
138

  
139
#: rubyripper_cli.rb:124
140
msgid "16) various artist scheme: %s"
141
msgstr "16) схема за компилации (различни изпълнители (V.A.)): %s"
142

  
143
#: rubyripper_cli.rb:126
144
msgid "** FREEDB **"
145
msgstr "** FREEDB **"
146

  
147
#: rubyripper_cli.rb:127
148
msgid "17) fetch cd info with freedb [%s]"
149
msgstr "17) попълванена данните с помоща на freedb [%s]"
150

  
151
#: rubyripper_cli.rb:128
152
msgid "18) always use first hit [%s]"
153
msgstr "18) използване на първото съвпадение [%s]"
154

  
155
#: rubyripper_cli.rb:129
156
msgid "19) site = %s"
157
msgstr "19) сайт = %s"
158

  
159
#: rubyripper_cli.rb:130
160
msgid "20) username = %s"
161
msgstr "20) потребител = %s"
162

  
163
#: rubyripper_cli.rb:131
164
msgid "21) hostname = %s"
165
msgstr "21) име на хоста = %s"
166

  
167
#: rubyripper_cli.rb:133
168
msgid "88) config file = %s"
169
msgstr "88) конфигуразионен файл = %s"
170

  
171
#: rubyripper_cli.rb:134
172
msgid "99) Don't change any setting"
173
msgstr "99) Не променяй настройките"
174

  
175
#: rubyripper_cli.rb:140
176
msgid "Please type the number of the setting you wish to change : "
177
msgstr "Задайте номер на настройка която желаете да промените: "
178

  
179
#: rubyripper_cli.rb:144
180
msgid "wav disabled"
181
msgstr "wav разрешен"
182

  
183
#: rubyripper_cli.rb:144
184
msgid "wav enabled"
185
msgstr "wav забранен"
186

  
187
#: rubyripper_cli.rb:146
188
msgid "playlist disabled"
189
msgstr "плейлиста разрешена"
190

  
191
#: rubyripper_cli.rb:146
192
msgid "playlist enabled"
193
msgstr "плейлиста забранена"
194

  
195
#: rubyripper_cli.rb:147
196
msgid "How many encoding threads would you like? : "
197
msgstr "Колко броя потоци за кодиране да се използват? : "
198

  
199
#: rubyripper_cli.rb:149
200
msgid "Which options to pass to cdparanoia? : "
201
msgstr "Какви параметри на cdparanoia да се подават? : "
202

  
203
#: rubyripper_cli.rb:150
204
msgid "How many times must all chunks be matched? : "
205
msgstr "Колко пъти да се извличат всички части (песни)? : "
206

  
207
#: rubyripper_cli.rb:151
208
msgid "How many times must erroneous chunks be matched? : "
209
msgstr "Колко пъти да се извличат частите (песните) с грешки? : "
210

  
211
#: rubyripper_cli.rb:152
212
msgid "What should be the maximum number of tries? : "
213
msgstr ""
214
"Какво трябва да бъде максималното число опити за извличане на част (песен)? "
215

  
216
#: rubyripper_cli.rb:153
217
msgid "eject disabled"
218
msgstr "изваждане разрешено"
219

  
220
#: rubyripper_cli.rb:153
221
msgid "eject enabled"
222
msgstr "изваждане забранено"
223

  
224
#: rubyripper_cli.rb:154
225
msgid "Please enter your directory for your encodings: "
226
msgstr "Изберета диеректория за компресираните файлове: "
227

  
228
#: rubyripper_cli.rb:157
229
msgid "freedb disabled"
230
msgstr "freedb разрешен (препоръчително)"
231

  
232
#: rubyripper_cli.rb:157
233
msgid "freedb enabled"
234
msgstr "freedb заранен"
235

  
236
#: rubyripper_cli.rb:158
237
msgid "first hit disabled"
238
msgstr "първи опит разрешен"
239

  
240
#: rubyripper_cli.rb:158
241
msgid "first hit enabled"
242
msgstr "първи опит забранен"
243

  
244
#: rubyripper_cli.rb:159
245
msgid "Freedb mirror: "
246
msgstr "Огледало на FreeDB: "
247

  
248
#: rubyripper_cli.rb:160
249
msgid "Username : "
250
msgstr "Потребител: "
251

  
252
#: rubyripper_cli.rb:161
253
msgid "Hostname : "
254
msgstr "Име на хост: "
255

  
256
#: rubyripper_cli.rb:162
257
msgid "Config file : "
258
msgstr "Конфигурационный файл: "
259

  
260
#: rubyripper_cli.rb:163
261
msgid ""
262
"Number %s is not an option!\n"
263
"Please try again."
264
msgstr ""
265
"Число %s не е настройка!\n"
266
"Опитайте отново."
267

  
268
#: rubyripper_cli.rb:169
269
msgid "Do you want to continue with the program now? (y/n) : "
270
msgstr "Продължаване на работа с програмата? (д/н) "
271

  
272
#: rubyripper_cli.rb:169 rubyripper_cli.rb:173 rubyripper_cli.rb:239
273
#: rubyripper_cli.rb:244 rubyripper_cli.rb:476 rubyripper_cli.rb:489
274
msgid "y"
275
msgstr "д"
276

  
277
#: rubyripper_cli.rb:175
278
msgid "Do you want to change the encoding parameters for %s? (y/n) : "
279
msgstr "Желаете ли да промените стойностите на компресия %s? (д/н) "
280

  
281
#: rubyripper_cli.rb:175 rubyripper_cli.rb:239 rubyripper_cli.rb:512
282
msgid "n"
283
msgstr "н"
284

  
285
#: rubyripper_cli.rb:176
286
msgid ""
287
"%a = artist, %b = album, %g = genre, %y = year, %t = trackname, %n = "
288
"tracknumber, %i = inputfile, %o = outputfile (don't forget extension)"
289
msgstr ""
290
"%a = изпълнител, %b = албум, %g = жанр, %y = година, %t = име на песен,\n"
291
"%n = номер на песен, %i = входящ файл, %o = изходен файл (не забравяйте за "
292
"разширението)"
293

  
294
#: rubyripper_cli.rb:177
295
msgid "Encoding paramaters for %s : "
296
msgstr "Параметри на компрезия за %s: "
297

  
298
#: rubyripper_cli.rb:183
299
msgid "Cdrom device : "
300
msgstr "Cd устройство: "
301

  
302
#: rubyripper_cli.rb:184
303
msgid "Offset for drive : "
304
msgstr "Офест за cd устройството: "
305

  
306
#: rubyripper_cli.rb:189 rubyripper_cli.rb:192
307
msgid ""
308
"\n"
309
"Current naming scheme: %s"
310
msgstr ""
311
"\n"
312
"Текуща схема за имената: %s"
313

  
314
#: rubyripper_cli.rb:196
315
msgid ""
316
"\n"
317
"%a = Artist\t\n"
318
"%b = Album\n"
319
"%g = Genre\n"
320
"%y = Year\n"
321
"%f = Codec\n"
322
"%n = Tracknumber\n"
323
"%t = Trackname\n"
324
"%va = Various Artist\n"
325
msgstr ""
326
"\n"
327
"%a = Изпълнител\n"
328
"%b = Албум\n"
329
"%g = Жанр\n"
330
"%y = Година\n"
331
"%f = Кодек\n"
332
"%n = Номер на песен\n"
333
"%t = Име на песен\n"
334
"%va = Различни изпълнители (V.A.)\n"
335

  
336
#: rubyripper_cli.rb:197
337
msgid "New %s naming scheme (q to quit) : "
338
msgstr "Нова %s схема (q за изход): "
339

  
340
#: rubyripper_cli.rb:198
341
msgid "q"
342
msgstr "q"
343

  
344
#: rubyripper_cli.rb:200 rubyripper_cli.rb:203
345
msgid ""
346
"An example filename is now:\n"
347
"\n"
348
"\t%s"
349
msgstr ""
350
"Имета на файла ще изглежда така:\n"
351
"\n"
352
"\t%s"
353

  
354
#: rubyripper_cli.rb:239 rubyripper_cli.rb:244
355
msgid "yes"
356
msgstr "да"
357

  
358
#: rubyripper_cli.rb:239
359
msgid "no"
360
msgstr "не"
361

  
362
#: rubyripper_cli.rb:245
363
msgid "Please answer yes or no"
364
msgstr "Отговорете \"да\" или \"не\""
365

  
366
#: rubyripper_cli.rb:256
367
msgid "We should never get here"
368
msgstr "Никога не трябва да се получава така"
369

  
370
#: rubyripper_cli.rb:256
371
msgid "answer = %s, question = %s (error)"
372
msgstr "отговор = %s, въпрос = %s (грешка)"
373

  
374
#: rubyripper_cli.rb:264
375
msgid "Audio-disc found, number of tracks : %s, total playlength : %s"
376
msgstr "Открит е аудио диск, брой песни: %s, продължителност: %s"
377

  
378
#: rubyripper_cli.rb:266
379
msgid "Fetching freedb info..."
380
msgstr "Получаване на информация от freedb..."
381

  
382
#: rubyripper_cli.rb:302
383
msgid "Freedb reported multiple possibilities."
384
msgstr "За този диск са намерени няколко записа в freedb."
385

  
386
#: rubyripper_cli.rb:304
387
msgid ""
388
"The first freedb option is automatically selected (no questions allowed)"
389
msgstr ""
390

  
391
#: rubyripper_cli.rb:308
392
msgid "Please type the number of the one you prefer? : "
393
msgstr "Изберете правилният запис: "
394

  
395
#: rubyripper_cli.rb:315
396
msgid ""
397
"FREEDB INFO\n"
398
"\n"
399
msgstr ""
400
"ИНФОРМАЦИЯ ОТ FREEDB\n"
401
"\n"
402

  
403
#: rubyripper_cli.rb:316
404
msgid "DISC INFO"
405
msgstr "ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДИСКА"
406

  
407
#: rubyripper_cli.rb:317 rubyripper_cli.rb:362 rubyripper_gtk2.rb:436
408
msgid "Artist:"
409
msgstr "Изпълнител:"
410

  
411
#: rubyripper_cli.rb:318 rubyripper_cli.rb:363 rubyripper_gtk2.rb:437
412
msgid "Album:"
413
msgstr "Албум:"
414

  
415
#: rubyripper_cli.rb:319 rubyripper_cli.rb:364 rubyripper_gtk2.rb:438
416
msgid "Genre:"
417
msgstr "Жанр:"
418

  
419
#: rubyripper_cli.rb:320 rubyripper_cli.rb:365 rubyripper_gtk2.rb:439
420
msgid "Year:"
421
msgstr "Година:"
422

  
423
#: rubyripper_cli.rb:322
424
msgid "TRACK INFO"
425
msgstr "ПЕСЕН ИНФО"
426

  
427
#: rubyripper_cli.rb:345
428
msgid "What would you like to do?"
429
msgstr "Какво ще правим?"
430

  
431
#: rubyripper_cli.rb:347
432
msgid "1) Select the tracks to rip"
433
msgstr "1) Изберете песни за извличане"
434

  
435
#: rubyripper_cli.rb:348
436
msgid "2) Edit the disc info"
437
msgstr "2) Редактиране на информацията за диска"
438

  
439
#: rubyripper_cli.rb:349
440
msgid "3) Edit the track info"
441
msgstr "3) Редактиране на информацията за диска"
442

  
443
#: rubyripper_cli.rb:350
444
msgid "4) Cancel the rip and eject the disc"
445
msgstr "4) Нищо да не се прави, извждане на диска"
446

  
447
#: rubyripper_cli.rb:353 rubyripper_cli.rb:449
448
msgid "Please enter the number of your choice: "
449
msgstr "Въведете избраният номер: "
450

  
451
#: rubyripper_cli.rb:368 rubyripper_gtk2.rb:440
452
msgid "Mark disc as various artist"
453
msgstr "Маркирай като различни изпълнители (V.A.)"
454

  
455
#: rubyripper_cli.rb:370
456
msgid "Mark disc as single artist"
457
msgstr "Един изпълнител"
458

  
459
#: rubyripper_cli.rb:373
460
msgid ""
461
"Finished editing disc info\n"
462
"\n"
463
msgstr ""
464
"\n"
465
"Редактирането на информацията за диска е завършено\n"
466

  
467
#: rubyripper_cli.rb:376 rubyripper_cli.rb:407
468
msgid "Please enter the number you'd like to edit: "
469
msgstr "Въведете избраният номер за редакция: "
470

  
471
#: rubyripper_cli.rb:377
472
msgid "Artist : "
473
msgstr "Изпълнител: "
474

  
475
#: rubyripper_cli.rb:378
476
msgid "Album : "
477
msgstr "Албум: "
478

  
479
#: rubyripper_cli.rb:379
480
msgid "Genre : "
481
msgstr "Жанр: "
482

  
483
#: rubyripper_cli.rb:380
484
msgid "Year : "
485
msgstr "Година: "
486

  
487
#: rubyripper_cli.rb:392 rubyripper_gtk2.rb:633 rr_lib.rb:921 rr_lib.rb:922
488
#: rr_lib.rb:923 rr_lib.rb:1108 rr_lib.rb:1110 rr_lib.rb:1111 rr_lib.rb:1118
489
msgid "Unknown"
490
msgstr "Неизвестен"
491

  
492
#: rubyripper_cli.rb:404
493
msgid ""
494
"Finished editing track info\n"
495
"\n"
496
msgstr ""
497
"\n"
498
"Редактирането на информацията за песните е завършено\n"
499

  
500
#: rubyripper_cli.rb:416
501
msgid "This is not a valid number. Try again"
502
msgstr "Грешен номер. Опитайте отново."
503

  
504
#: rubyripper_cli.rb:424
505
msgid "Rip is canceled, exiting..."
506
msgstr "Извличането е отменено, излизане..."
507

  
508
#: rubyripper_cli.rb:442
509
msgid "The output directory already exists. What would you like to do?"
510
msgstr "Диеректорията вече съществува. Какво да правя?"
511

  
512
#: rubyripper_cli.rb:444
513
msgid "1) Auto rename the output directory"
514
msgstr "1) Автоматично преименуване на диеректория"
515

  
516
#: rubyripper_cli.rb:445
517
msgid "2) Overwrite the existing directory"
518
msgstr "2) Подмяна на диеректория"
519

  
520
#: rubyripper_cli.rb:446
521
msgid "3) Cancel the rip and eject the disc"
522
msgstr "3) Отмяна и извличане на диск"
523

  
524
#: rubyripper_cli.rb:476
525
msgid "Do you want to change your settings? (y/n) : "
526
msgstr "Желаете ли да промените настройките? (д/н) "
527

  
528
#: rubyripper_cli.rb:489
529
msgid ""
530
"\n"
531
"Should all tracks be ripped ? (y/n) "
532
msgstr ""
533
"\n"
534
"Извличане на всички песни? (д/н) "
535

  
536
#: rubyripper_cli.rb:490
537
msgid "Tracks to rip are %s"
538
msgstr "Песни които ще бъдат извлечени от диска: %s"
539

  
540
#: rubyripper_cli.rb:494 rubyripper_cli.rb:511
541
msgid "Current selection of tracks : %s"
542
msgstr "Текущ подбор на песни: %s"
543

  
544
#: rubyripper_cli.rb:495
545
msgid ""
546
"Enter 1 for entering the tracknumbers you want to remove.\n"
547
"Enter 2 for entering the tracks you want to keep.\n"
548
"Your choice: "
549
msgstr ""
550
"Въведете 1 за избор на песен, която желаете да изтриете.\n"
551
"Въведете 2 за избор на песен,, която желаете да запазите.\n"
552
"Вашият избор: "
553

  
554
#: rubyripper_cli.rb:497
555
msgid ""
556
"Type the numbers of the tracks you want to remove and separate them with a "
557
"space: "
558
msgstr ""
559
"Въведете номерата на песните които желаете да премахнете, разделяйте ги с "
560
"интервал (Space):\n"
561

  
562
#: rubyripper_cli.rb:502
563
msgid ""
564
"Type the numbers of the tracks you want to keep and separate them with a "
565
"space: "
566
msgstr ""
567
"Въведете номерата на песните които желаете да запазите, разделяйте ги с "
568
"интервал (Space):\n"
569

  
570
#: rubyripper_cli.rb:508
571
msgid "%s is not a valid number! Please enter 1 or 2!\n"
572
msgstr "%s - Неправилно число! Въведете 1 или 2!\n"
573

  
574
#: rubyripper_cli.rb:512
575
msgid "Do you want to make any changes? (y/n) : "
576
msgstr "Желаете ли да промените нещо? (д/н) "
577

  
578
#: rubyripper_gtk2.rb:66 rubyripper_gtk2.rb:112
579
msgid "Preferences"
580
msgstr "Настройки"
581

  
582
#: rubyripper_gtk2.rb:66
583
msgid "Scan drive"
584
msgstr "Сканиране на устройството"
585

  
586
#: rubyripper_gtk2.rb:66 rubyripper_gtk2.rb:198 rubyripper_gtk2.rb:199
587
#: rubyripper_gtk2.rb:251 rubyripper_gtk2.rb:265
588
msgid "Open tray"
589
msgstr "Отвори трей"
590

  
591
#: rubyripper_gtk2.rb:66
592
msgid "Rip cd now!"
593
msgstr "Извличане! (Гаааз)"
594

  
595
#: rubyripper_gtk2.rb:66 rubyripper_gtk2.rb:94 rubyripper_gtk2.rb:126
596
msgid "Exit"
597
msgstr "Изход"
598

  
599
#: rubyripper_gtk2.rb:139
600
msgid "Abort"
601
msgstr ""
602

  
603
#: rubyripper_gtk2.rb:175
604
msgid "Disc info"
605
msgstr "Информация за диска"
606

  
607
#: rubyripper_gtk2.rb:257 rubyripper_gtk2.rb:338
608
msgid "Close tray"
609
msgstr "Затваряне на трей"
610

  
611
#: rubyripper_gtk2.rb:342
612
msgid "Ehh.. There shouldn't be anything else. WTF?"
613
msgstr "Чшшш... това пък каква глупост е?"
614

  
615
#: rubyripper_gtk2.rb:343
616
msgid "Secret modus = %s"
617
msgstr "Секретен начин = %s"
618

  
619
#: rubyripper_gtk2.rb:352
620
msgid "Encoding progress %s %"
621
msgstr "Компресия %s %"
622

  
623
#: rubyripper_gtk2.rb:355
624
msgid "Ripping progress %s %"
625
msgstr "Извличане %s %"
626

  
627
#: rubyripper_gtk2.rb:366
628
msgid ""
629
"Welcome to rubyripper %s.\n"
630
"Scanning drive %s for an audio disc..."
631
msgstr ""
632
"Добре дошли в Рибурипер %s.\n"
633
"Сканиране за аудио диск в устройството %s..."
634

  
635
#: rubyripper_gtk2.rb:370
636
msgid ""
637
"No disc found in %s!\n"
638
"Please insert a disc and push 'Scan drive'.\n"
639
"\n"
640
"The cdrom drive can be set in 'Preferences'."
641
msgstr ""
642
"В CD/DVD устройството %s аудиодиск не е открит.\n"
643
"Поставете го и \"натиснете сканиране\".\n"
644
"\n"
645
"CD/DVD устройство може да се укаже в \"Настройки\""
646

  
647
#: rubyripper_gtk2.rb:374
648
msgid "Opening tray of drive %s"
649
msgstr "Отваряне на трея %s"
650

  
651
#: rubyripper_gtk2.rb:378
652
msgid ""
653
"Closing tray of drive %s. \n"
654
"\n"
655
"The drive will be scanned for an audio disc..."
656
msgstr ""
657
"Затваряне на трея %s.\n"
658
"\n"
659
"Ще бъде сканирано за аудио диск..."
660

  
661
#: rubyripper_gtk2.rb:382
662
msgid ""
663
"Insert an audio-disc and press 'Close tray'.\n"
664
"The drive will automatically be scanned for a disc.\n"
665
"\n"
666
"If the tray is already closed, press 'Scan drive'"
667
msgstr ""
668
"Поставете аудио диск и натиснете \"Затваряне на трей\".\n"
669
"Търсене на аудио диск ще бъде автоматично.\n"
670
"\n"
671
"Ако трея не е затворен натиснете \"Сканиране\"."
672

  
673
#: rubyripper_gtk2.rb:386
674
msgid "The eject utility is not found on your system!"
675
msgstr "Не е намерено устройство на вашата система!"
676

  
677
#: rubyripper_gtk2.rb:442
678
#, fuzzy
679
msgid "Freeze disc info"
680
msgstr "Информация за диска"
681

  
682
#: rubyripper_gtk2.rb:443
683
msgid "Disc:"
684
msgstr ""
685

  
686
#: rubyripper_gtk2.rb:465
687
msgid ""
688
"Use this option to keep the disc info\n"
689
"for albums that span multiple discs"
690
msgstr ""
691

  
692
#: rubyripper_gtk2.rb:501
693
msgid "All"
694
msgstr "Всички"
695

  
696
#: rubyripper_gtk2.rb:502
697
msgid "Artist"
698
msgstr "Изпълнител"
699

  
700
#: rubyripper_gtk2.rb:503
701
msgid "Tracknames (%s tracks)"
702
msgstr "Имена на песните (%s)"
703

  
704
#: rubyripper_gtk2.rb:504
705
msgid "Length (%s)"
706
msgstr "Продължителност (%s)"
707

  
708
#: rubyripper_gtk2.rb:571
709
msgid "<b>Disc info</b>"
710
msgstr "<b>Информация за диска</b>"
711

  
712
#: rubyripper_gtk2.rb:579
713
msgid "<b>Track selection</b>"
714
msgstr "<b>Избор на песни</b>"
715

  
716
#: rubyripper_gtk2.rb:838
717
msgid "Cdrom device:"
718
msgstr "CD/DCD устройство:"
719

  
720
#: rubyripper_gtk2.rb:839
721
msgid "Cdrom offset:"
722
msgstr "Офест на устройството:"
723

  
724
#: rubyripper_gtk2.rb:842
725
msgid "List with offsets"
726
msgstr "Списък на офесите"
727

  
728
#: rubyripper_gtk2.rb:843
729
msgid ""
730
"A website which lists the offset for most drives.\n"
731
"Your drivename can be found in each logfile."
732
msgstr ""
733
"\n"
734
"Уеб страница за офесите на повечето CD/DVD устройства.\n"
735
"Имета на вашето устройство, може да намери във всеки лог-файл."
736

  
737
#: rubyripper_gtk2.rb:853
738
msgid "Cdrom device"
739
msgstr "CD/DVD устройство:"
740

  
741
#: rubyripper_gtk2.rb:865
742
msgid "Match all chunks:"
743
msgstr "Извличане на всички песни:"
744

  
745
#: rubyripper_gtk2.rb:866
746
msgid "Match erroneous chunks:"
747
msgstr "Извличане на песни с грешки:"
748

  
749
#: rubyripper_gtk2.rb:867
750
msgid "Maximum trials (0 = unlimited):"
751
msgstr "Максимално число на опити (0 - нет):"
752

  
753
#: rubyripper_gtk2.rb:871 rubyripper_gtk2.rb:872 rubyripper_gtk2.rb:873
754
msgid "times"
755
msgstr "пъти"
756

  
757
#: rubyripper_gtk2.rb:887
758
msgid "Ripping options"
759
msgstr "Настройки на извличането"
760

  
761
#: rubyripper_gtk2.rb:899
762
msgid "Pass cdparanoia options:"
763
msgstr "Допълнителни настройки cdparanioa:"
764

  
765
#: rubyripper_gtk2.rb:900
766
msgid "Eject cd when finished"
767
msgstr "Изваждане след завършване"
768

  
769
#: rubyripper_gtk2.rb:901
770
msgid "Only keep logfile if correction is needed"
771
msgstr "Да се запази лог-а само ако са нужни корекции"
772

  
773
#: rubyripper_gtk2.rb:909
774
msgid "Ripping related"
775
msgstr "Изличане"
776

  
777
#: rubyripper_gtk2.rb:916
778
msgid "Secure Ripping"
779
msgstr "Точно извличане"
780

  
781
#: rubyripper_gtk2.rb:926
782
msgid "Rip hidden audio sectors"
783
msgstr ""
784

  
785
#: rubyripper_gtk2.rb:927
786
msgid "Mark as a hidden track when bigger than"
787
msgstr ""
788

  
789
#: rubyripper_gtk2.rb:928
790
msgid "seconds"
791
msgstr ""
792

  
793
#: rubyripper_gtk2.rb:931
794
msgid "Uncheck this if cdparanoia crashes with your ripping drive."
795
msgstr ""
796

  
797
#: rubyripper_gtk2.rb:932
798
msgid ""
799
"A hidden track will rip to a seperate file if used in track modus.\n"
800
"If it's smaller the sectors will be prepended to the first track."
801
msgstr ""
802

  
803
#: rubyripper_gtk2.rb:942
804
msgid "Audio sectors before track 1"
805
msgstr ""
806

  
807
#: rubyripper_gtk2.rb:954
808
msgid "Create cuesheet"
809
msgstr "Създай *.cue"
810

  
811
#: rubyripper_gtk2.rb:955
812
msgid "Rip CD to single file"
813
msgstr "Извличане на имидж (Един файл)"
814

  
815
#: rubyripper_gtk2.rb:960
816
msgid "Advanced Toc analysis"
817
msgstr ""
818

  
819
#: rubyripper_gtk2.rb:968
820
msgid "Cdrdao installed?"
821
msgstr ""
822

  
823
#: rubyripper_gtk2.rb:980
824
msgid "Append pregap to the previous track"
825
msgstr ""
826

  
827
#: rubyripper_gtk2.rb:981
828
msgid "Prepend pregaps to the track"
829
msgstr ""
830

  
831
#: rubyripper_gtk2.rb:986
832
msgid "Handling pregaps other than track 1"
833
msgstr ""
834

  
835
#: rubyripper_gtk2.rb:999
836
msgid "Correct pre-emphasis tracks with sox"
837
msgstr ""
838

  
839
#: rubyripper_gtk2.rb:1000
840
msgid "Save the pre-emphasis tag in the cuesheet."
841
msgstr ""
842

  
843
#: rubyripper_gtk2.rb:1005
844
msgid "Handling tracks with pre-emphasis"
845
msgstr ""
846

  
847
#: rubyripper_gtk2.rb:1014
848
msgid "TOC analysis"
849
msgstr ""
850

  
851
#: rubyripper_gtk2.rb:1060
852
msgid "Flac"
853
msgstr ""
854

  
855
#: rubyripper_gtk2.rb:1061
856
msgid "Vorbis"
857
msgstr ""
858

  
859
#: rubyripper_gtk2.rb:1062
860
msgid "Lame Mp3"
861
msgstr ""
862

  
863
#: rubyripper_gtk2.rb:1063
864
msgid "Wav"
865
msgstr ""
866

  
867
#: rubyripper_gtk2.rb:1064 rubyripper_gtk2.rb:1279
868
msgid "Other"
869
msgstr "Други"
870

  
871
#: rubyripper_gtk2.rb:1065
872
msgid "Show options for \"Other\""
873
msgstr "Настройки за \"други\""
874

  
875
#: rubyripper_gtk2.rb:1072
876
msgid ""
877
"%a=artist  %g=genre  %t=trackname  %f=codec\n"
878
"%b=album  %y=year  %n=track  %va=various artist\n"
879
"%o = outputfile  %i = inputfile"
880
msgstr ""
881
"%a=Изпълнител %g=жанр %t=име на песен %f=кодек\n"
882
"%b=албум %y=година %n=номер на песен %va=различни изпълнители (V.A.)\n"
883
"%о = изходен файл %i = входящ файл"
884

  
885
#: rubyripper_gtk2.rb:1086
886
msgid "Select audio codecs"
887
msgstr "Изберете кодек"
888

  
889
#: rubyripper_gtk2.rb:1098
890
msgid "Create m3u playlist"
891
msgstr "Създаване на плейлиста m3u"
892

  
893
#: rubyripper_gtk2.rb:1099
894
msgid "Replace spaces with underscores in filenames"
895
msgstr ""
896

  
897
#: rubyripper_gtk2.rb:1100
898
msgid "Downsize all capital letters in filenames"
899
msgstr ""
900

  
901
#: rubyripper_gtk2.rb:1102
902
msgid "Number of extra encoding threads"
903
msgstr ""
904

  
905
#: rubyripper_gtk2.rb:1111
906
msgid "Codec related"
907
msgstr "Кодек"
908

  
909
#: rubyripper_gtk2.rb:1124
910
msgid "Don't standardize volume"
911
msgstr "Не променяй силата на звука"
912

  
913
#: rubyripper_gtk2.rb:1125
914
msgid "Use replaygain on audio files"
915
msgstr "Използване на replaygain"
916

  
917
#: rubyripper_gtk2.rb:1126
918
msgid "Use normalize on wav files"
919
msgstr "Нормализиране wav-файлов (Не се препоръчва)"
920

  
921
#: rubyripper_gtk2.rb:1129
922
msgid "Album / Audiophile modus"
923
msgstr "Албум / Аудиофилски модел"
924

  
925
#: rubyripper_gtk2.rb:1130
926
msgid "Track modus"
927
msgstr "По песни - модел"
928

  
929
#: rubyripper_gtk2.rb:1138
930
msgid "Normalize to standard volume"
931
msgstr "Нормализиране до стандартна сила на звука"
932

  
933
#: rubyripper_gtk2.rb:1145
934
msgid "Codecs"
935
msgstr "Кодеци"
936

  
937
#: rubyripper_gtk2.rb:1155
938
msgid "Enable freedb metadata fetching"
939
msgstr "Получаване на данни от freedb"
940

  
941
#: rubyripper_gtk2.rb:1156
942
msgid "Always use first freedb hit"
943
msgstr "Винаги да се използва първото съвпадение"
944

  
945
#: rubyripper_gtk2.rb:1157
946
msgid "Freedb server:"
947
msgstr "Сървър freedb: "
948

  
949
#: rubyripper_gtk2.rb:1158
950
msgid "Username:"
951
msgstr "Юзър:"
952

  
953
#: rubyripper_gtk2.rb:1159
954
msgid "Hostname:"
955
msgstr "Име на хост:"
956

  
957
#: rubyripper_gtk2.rb:1173
958
msgid "Freedb options"
959
msgstr "Настройки freedb:"
960

  
961
#: rubyripper_gtk2.rb:1180
962
msgid "Freedb"
963
msgstr "Freedb"
964

  
965
#: rubyripper_gtk2.rb:1190
966
msgid "Base directory:"
967
msgstr "Диеректория:"
968

  
969
#: rubyripper_gtk2.rb:1191
970
msgid "Standard:"
971
msgstr "Стандартна схема:"
972

  
973
#: rubyripper_gtk2.rb:1192
974
msgid "Various artists:"
975
msgstr "Схема за конпилация (V.A.):"
976

  
977
#: rubyripper_gtk2.rb:1193
978
msgid "Single file image:"
979
msgstr "Имидж файл:"
980

  
981
#: rubyripper_gtk2.rb:1195
982
msgid "Show options for \"Filenaming scheme\""
983
msgstr "Показване на опции за схемата на имената"
984

  
985
#: rubyripper_gtk2.rb:1198
986
msgid ""
987
"%a=artist  %g=genre  %t=trackname  %f=codec\n"
988
"%b=album  %y=year  %n=track  %va=various artist"
989
msgstr ""
990
"%a=изпълнител %g=жанр %t=име на песен %f=кодек\n"
991
"%b=албум  %y=година  %n=номер на песен  %va=различни изпълнители (V.A.)"
992

  
993
#: rubyripper_gtk2.rb:1226
994
msgid "Filenaming scheme"
995
msgstr "Схема имената на файловете"
996

  
997
#: rubyripper_gtk2.rb:1241
998
msgid "Log file viewer: "
999
msgstr "Програма за преглед на лога: "
1000

  
1001
#: rubyripper_gtk2.rb:1242
1002
msgid "File manager: "
1003
msgstr "Файл-менажер: "
1004

  
1005
#: rubyripper_gtk2.rb:1251
1006
msgid "Programs of choice"
1007
msgstr "Програми"
1008

  
1009
#: rubyripper_gtk2.rb:1265
1010
msgid "Verbose mode"
1011
msgstr "Подробен режим"
1012

  
1013
#: rubyripper_gtk2.rb:1266
1014
msgid "Debug mode"
1015
msgstr "Debug режим"
1016

  
1017
#: rubyripper_gtk2.rb:1270
1018
msgid "Debug options"
1019
msgstr "Настройки на Debug"
1020

  
1021
#: rubyripper_gtk2.rb:1319
1022
msgid "<b>Ripping status</b>"
1023
msgstr "<b>Статус на извличането</b>"
1024

  
1025
#: rubyripper_gtk2.rb:1335 rubyripper_gtk2.rb:1336
1026
msgid "Not yet started (0%)"
1027
msgstr "Не е започнало (0%)"
1028

  
1029
#: rubyripper_gtk2.rb:1347
1030
#, fuzzy
1031
msgid ""
1032
"The directory %s already exists.\n"
1033
"\n"
1034
"What do you want rubyripper to do?"
1035
msgstr ""
1036
"Диеректорията %s вече съществува.\n"
1037
"Какво да правя?"
1038

  
1039
#: rubyripper_gtk2.rb:1356
1040
msgid "Cancel rip"
1041
msgstr ""
1042
"Спиране на\n"
1043
"извличането"
1044

  
1045
#: rubyripper_gtk2.rb:1356
1046
#, fuzzy
1047
msgid ""
1048
"Delete existing\n"
1049
"directory"
1050
msgstr "2) Подмяна на диеректория"
1051

  
1052
#: rubyripper_gtk2.rb:1356
1053
msgid ""
1054
"Auto rename\n"
1055
"directory"
1056
msgstr ""
1057
"Преименуване на\n"
1058
"диеректорията"
1059

  
1060
#: rubyripper_gtk2.rb:1376
1061
msgid "Dir already exists..."
1062
msgstr "Диеректорията съществува..."
1063

  
1064
#: rubyripper_gtk2.rb:1387
1065
msgid ""
1066
"The freedb server reports multiple hits.\n"
1067
"Which one would you prefer?"
1068
msgstr ""
1069
"Сървъра freedb представи няколко съвпадения.\n"
1070
"Кое да се избере?"
1071

  
1072
#: rubyripper_gtk2.rb:1399
1073
msgid "Ok"
1074
msgstr "Ок"
1075

  
1076
#: rubyripper_gtk2.rb:1411
1077
msgid "Multiple hits found..."
1078
msgstr "Намерени са няколко съвпадения..."
1079

  
1080
#: rubyripper_gtk2.rb:1428
1081
msgid ""
1082
"Rubyripper is finished with ripping the cd.\n"
1083
"A short summary is shown below."
1084
msgstr ""
1085
"Rubyripper зърши извличането на данните.\n"
1086
"Резюме е показано по-доло."
1087

  
1088
#: rubyripper_gtk2.rb:1444
1089
msgid "Open log file"
1090
msgstr "Отваряне на лог-файла"
1091

  
1092
#: rubyripper_gtk2.rb:1449 rubyripper_gtk2.rb:1457
1093
msgid "%s is not found on your system!"
1094
msgstr "%s не е енамерен на вашата система!"
1095

  
1096
#: rubyripper_gtk2.rb:1452
1097
msgid "Open directory"
1098
msgstr "Отваряне на диеректорията"
1099

  
1100
#: rubyripper_gtk2.rb:1468
1101
msgid "Ripping and encoding is finished"
1102
msgstr "Извличането и компресията са завършени"
1103

  
1104
#: rr_lib.rb:126 rr_lib.rb:134
1105
msgid "Example filename: %s.ext"
1106
msgstr "Името на файла ще изглежда така: %s.ext"
1107

  
1108
#: rr_lib.rb:143
1109
msgid "No eject utility found!"
1110
msgstr "Шаш и паника бе пич!"
1111

  
1112
#: rr_lib.rb:161
1113
msgid ""
1114
"Artist : %s\n"
1115
"Album: %s\n"
1116
msgstr ""
1117
"Изпълнител: %s\n"
1118
"Албум: %s\n"
1119

  
1120
#: rr_lib.rb:162
1121
msgid "This log is created by Rubyripper, version %s\n"
1122
msgstr "Този лог е генериран от RubyRipper версия %s\n"
1123

  
1124
#: rr_lib.rb:163
1125
msgid ""
1126
"Website: http://code.google.com/p/rubyripper\n"
1127
"\n"
1128
msgstr ""
1129
"Сайт: http://code.google.com/p/rubyripper\n"
1130
"\n"
1131

  
1132
#: rr_lib.rb:220
1133
msgid ""
1134
"\n"
1135
"WARNING: ENCODING ERRORS WERE DETECTED\n"
1136
msgstr "ВНИМАНИЕ: ОТКРИТИ СА ГРИШКИ ПРИ КОМПРЕСИЯТА\n"
1137

  
1138
#: rr_lib.rb:221
1139
msgid ""
1140
"\n"
1141
"RIPPING SUMMARY\n"
1142
"\n"
1143
msgstr ""
1144
"\n"
1145
"ИЗВЛИЧАНЕ - ОБОБЩЕНИЕ\n"
1146
"\n"
1147

  
1148
#: rr_lib.rb:223
1149
msgid "All chunks were tried to match at least %s times.\n"
1150
msgstr "Всички песни били извличани най-малко %s пъти.\n"
1151

  
1152
#: rr_lib.rb:224
1153
msgid ""
1154
"Chunks that differed after %s trials,\n"
1155
"were tried to match %s times.\n"
1156
msgstr ""
1157
"Песните в които са открити разлики след %s опити,\n"
1158
"извлечени %s пъти.\n"
1159

  
1160
#: rr_lib.rb:227
1161
msgid "None of the tracks gave any problems\n"
1162
msgstr "Грешки при четене не са намерени.\n"
1163

  
1164
#: rr_lib.rb:229
1165
msgid ""
1166
"Some track(s) could NOT be corrected within the maximum amount of trials\n"
1167
msgstr ""
1168
"Някой от песните е НЕВЪЗМОЖНО да се излекат в оригинален вид след\n"
1169
"максималният брой опити\n"
1170

  
1171
#: rr_lib.rb:231
1172
msgid "Track %s could NOT be corrected completely\n"
1173
msgstr "Песента %s НЕ може напълно да се извлече\n"
1174

  
1175
#: rr_lib.rb:234
1176
msgid ""
1177
"Some track(s) needed correction,but could\n"
1178
"be corrected within the maximum amount of trials\n"
1179
msgstr ""
1180
"Някой от песните се нуждаеха от възтановяване, но бяха\n"
1181
"успешно възтановени след на повторно четене\n"
1182

  
1183
#: rr_lib.rb:239
1184
msgid ""
1185
"The exact positions of the suspicious chunks\n"
1186
"can be found in the ripping log\n"
1187
msgstr ""
1188
"точната позиция на подозрителните файлове\n"
1189
"може да се види в лога\n"
1190

  
1191
#: rr_lib.rb:245
1192
#, fuzzy
1193
msgid ""
1194
"\n"
1195
"SUSPICIOUS POSITION ANALYSIS\n"
1196
"\n"
1197
msgstr ""
1198
"\n"
1199
"АНАЛИЗ НА ПОДОЗРИТЕЛНИ ЧАСТИ\n"
1200
"\n"
1201

  
1202
#: rr_lib.rb:246
1203
msgid "Since there are 75 chunks per second, after making the notion of the\n"
1204
msgstr "В една секунда са повече от 75 части, въз основа на това може\n"
1205

  
1206
#: rr_lib.rb:247
1207
#, fuzzy
1208
msgid ""
1209
"suspicious position, the amount of initially mismatched chunks for\n"
1210
"that position is shown.\n"
1211
"\n"
1212
msgstr ""
1213
"да се получи представа, къде е разминаването.\n"
1214
"\n"
1215

  
1216
#: rr_lib.rb:249
1217
msgid "TRACK %s\n"
1218
msgstr "Песен %s\n"
1219

  
1220
#: rr_lib.rb:254
1221
#, fuzzy
1222
msgid "\tSuspicious position : %s:%s (%s x) (CORRECTED at trial %s)\n"
1223
msgstr ""
1224
"\tПодозрителна част: %s:${seconds} (%sx) (КОРИГИРАНА на\n"
1225
"%s опит\n"
1226

  
1227
#: rr_lib.rb:256
1228
#, fuzzy
1229
msgid "\tSuspicious position : %s:%s (%sx) (COULD NOT BE CORRECTED)\n"
1230
msgstr ""
1231
"\tПодозрителна част: %s:${seconds} (%sx)\n"
1232
"(НЕ Е ВЪЗМОЖНА КОРЕКЦИЯ)"
1233

  
1234
#: rr_lib.rb:300
1235
msgid "Unknown drive"
1236
msgstr "Неизвестно у-во"
1237

  
1238
#: rr_lib.rb:392
1239
msgid ""
1240
"No disc found in drive %s.\n"
1241
"\n"
1242
"Please put an audio disc in first..."
1243
msgstr ""
1244
"В CD/DVD устройството диск %s не е открит.\n"
1245
"Поставете диск."
1246

  
1247
#: rr_lib.rb:399
1248
msgid ""
1249
"Perhaps cdparanoia doesn't support the drive parameter.\n"
1250
" Will retry with default drive"
1251
msgstr ""
1252
"Диск не е намерин или вашата версия на cdparanoia не открива такива "
1253
"стойности.\n"
1254
"Повтаряне с настройки по подразбиране"
1255

  
1256
#: rr_lib.rb:422
1257
msgid ""
1258
"Cdrom drive %s does not exist on your system!\n"
1259
"Please configure your cdrom drive first."
1260
msgstr ""
1261
"DC/DVD устройство %s отсъства в системата!\n"
1262
"Моля, конфигурайте отново."
1263

  
1264
#: rr_lib.rb:429 rr_lib.rb:459
1265
msgid ""
1266
"You don't have read and write permission\n"
1267
"for device %s on your system! These permissions are\n"
1268
"necessary for cdparanoia to scan your drive.\n"
1269
"\n"
1270
"%s\n"
1271
"You might want to add yourself to the necessary group in /etc/group"
1272
msgstr ""
1273
"Нямате права за четене и запис за CD/DVD у-во\n"
1274
"%s! Тези права са необходими за правилната работа\n"
1275
"cdparanoia.\n"
1276
"\n"
1277
"%s\n"
1278
"Може би е неоходимо да бъдете добавен в съответната група."
1279

  
1280
#: rr_lib.rb:499
1281
msgid ""
1282
"warning: discid or cd-discid isn't found on your system! Using fallback..."
1283
msgstr "discid или cd-discid не е намерен. Преминаване в авариен режим..."
1284

  
1285
#: rr_lib.rb:502
1286
msgid "freedb string = %s"
1287
msgstr "Авариен режим... freedb стринг= %s"
1288

  
1289
#: rr_lib.rb:686
1290
msgid "No pregaps, silences or pre-emphasis detected\n"
1291
msgstr ""
1292

  
1293
#: rr_lib.rb:724
1294
msgid "Track %s is marked as a DATA track\n"
1295
msgstr ""
1296

  
1297
#: rr_lib.rb:727
1298
msgid "Pre_emphasis detected on track %s\n"
1299
msgstr ""
1300

  
1301
#: rr_lib.rb:732
1302
msgid "Pregap detected for track %s : %s sectors\n"
1303
msgstr ""
1304

  
1305
#: rr_lib.rb:737
1306
msgid "Silence detected for track %s : %s sectors\n"
1307
msgstr ""
1308

  
1309
#: rr_lib.rb:927
1310
msgid "Track %s"
1311
msgstr "Песен %s"
1312

  
1313
#: rr_lib.rb:943
1314
msgid "No audio disc found in %s"
1315
msgstr "Аудиодиск в CD/DVD у-во %s не е намерен"
1316

  
1317
#: rr_lib.rb:1013
1318
msgid ""
1319
"Couldn't connect to freedb server. Network down?\n"
1320
"\n"
1321
"Default values will be shown..."
1322
msgstr ""
1323
"Неуспех при свързването със сървара на freedb. Мрежата ли падна?\n"
1324
"\n"
1325
"Вам придётся вручную заполнить имена дорожек..."
1326

  
1327
#: rr_lib.rb:1029
1328
msgid "No match in Freedb database. Default values are used."
1329
msgstr "Не е открито съвпадение в базата Freedb. Попълнете имената ръчно."
1330

  
1331
#: rr_lib.rb:1031
1332
msgid "cddb_query return code = %s. Return code not supported."
1333
msgstr "cddb_query върна код %s. Върнатият код не се подържа."
1334

  
1335
#: rr_lib.rb:1038
1336
msgid "Keep defaults / don't use freedb"
1337
msgstr "Имената по подразбиране (без използване на freedb)"
1338

  
1339
#: rr_lib.rb:1341
1340
msgid ""
1341
"Can't create output directory!\n"
1342
"You have no writing acces in dir %s"
1343
msgstr ""
1344
"Невъзможно е да се създаде диеректорията!\n"
1345
"Вие нямате права да запишете в %s"
1346

  
1347
#: rr_lib.rb:1439
1348
msgid "Hidden Track"
1349
msgstr ""
1350

  
1351
#: rr_lib.rb:1440
1352
#, fuzzy
1353
msgid "Unknown Artist"
1354
msgstr "Неизвестно у-во"
1355

  
1356
#: rr_lib.rb:1680
1357
msgid "Not enough disk space left! Rip aborted"
1358
msgstr ""
1359

  
1360
#: rr_lib.rb:1693
1361
msgid "Maximum tries reached. %s chunk(s) didn't match the required %s times\n"
1362
msgstr ""
1363
"Беше достигнато максималното число на четения (%s). Число на частите,\n"
1364
"които не са били възтановени: %s.\n"
1365

  
1366
#: rr_lib.rb:1694
1367
msgid "Will continue with the file we've got so far\n"
1368
msgstr "Продължаваме с файловете получени до момента\n"
1369

  
1370
#: rr_lib.rb:1727
1371
msgid ""
1372
"Cdparanoia doesn't output wav files.\n"
1373
"Check your settings please."
1374
msgstr ""
1375
"Cdparanoia не изкарва wav-файлове.\n"
1376
"Проверете настройките си."
1377

  
1378
#: rr_lib.rb:1742
1379
msgid "Your cdrom drive can not read last sector(s)\n"
1380
msgstr ""
1381

  
1382
#: rr_lib.rb:1743
1383
msgid "Amount of sectors missing: %s.\n"
1384
msgstr ""
1385

  
1386
#: rr_lib.rb:1744
1387
msgid "Notice that each sector is 1/75 second.\n"
1388
msgstr ""
1389

  
1390
#: rr_lib.rb:1752
1391
msgid "Filesize is not correct! Trying another time\n"
1392
msgstr ""
1393
"След %s опитите не се получи файл с еднакъв размер. Да опитаме отново\n"
1394

  
1395
#: rr_lib.rb:1759
1396
msgid "Analyzing files for mismatching chunks\n"
1397
msgstr "Анализ на файловете с несъвпадащи парчета\n"
1398

  
1399
#: rr_lib.rb:1783
1400
msgid "Every chunk matched %s times :)\n"
1401
msgstr "Всяка съвпадаща част е извлечена %s пъти :)\n"
1402

  
1403
#: rr_lib.rb:1786 rr_lib.rb:1846
1404
msgid "%s chunk(s) didn't match %s times.\n"
1405
msgstr "%s Парчетата не съвпаднаха за %s опити извличания.\n"
1406

  
1407
#: rr_lib.rb:1843
1408
msgid "Error(s) succesfully corrected, %s matches found for each chunk :)\n"
1409
msgstr ""
1410
"Грешките са оправени, всяка съвпадаща част е била извлечена %s Пъти :)\n"
1411

  
1412
#: rr_lib.rb:1855
1413
msgid "The drive is spinning for more than 30 minutes.\n"
1414
msgstr ""
1415

  
1416
#: rr_lib.rb:1856
1417
msgid "Taking a timeout of 2 minutes to protect the hardware.\n"
1418
msgstr ""
1419

  
1420
#: rr_lib.rb:1866
1421
msgid "Starting to rip CD image, trial #%s\n"
1422
msgstr "Извличане на имидж на компактдиска, опит №%s\n"
1423

  
1424
#: rr_lib.rb:1868
1425
msgid "Starting to rip track %s, trial #%s\n"
1426
msgstr "Стартиране на извличането %s, опит №%s\n"
1427

  
1428
#: rr_lib.rb:1903
1429
msgid ""
1430
"MD5 sum: %s\n"
1431
"\n"
1432
msgstr ""
1433
"Хаш MD5: %s\n"
1434
"\n"
1435

  
1436
#: rr_lib.rb:2271
1437
msgid "WARNING: Encoding to %s exited with an error with track %s!\n"
1438
msgstr "ВНИМАНИЕ: Кодек %s върна грешка при обработката на песента %s!\n"
1439

  
1440
#: rr_lib.rb:2303
1441
msgid ""
1442
"\n"
1443
"STATUS\n"
1444
"\n"
1445
msgstr ""
1446
"\n"
1447
"СТАТУС\n"
1448
"\n"
1449

  
1450
#: rr_lib.rb:2315
1451
msgid ""
1452
"\n"
1453
"ADVANCED TOC ANALYSIS (with cdrdao)\n"
1454
msgstr ""
1455

  
1456
#: rr_lib.rb:2316
1457
msgid ""
1458
"...please be patient, this may take a while\n"
1459
"\n"
1460
msgstr ""
1461

  
1462
#: rr_lib.rb:2336
1463
msgid "The device %s doesn't exist on your system!"
1464
msgstr "Устройство %s във вашата система не съществува!"
1465

  
1466
#: rr_lib.rb:2341
1467
msgid "Please select at least one track."
1468
msgstr "Изберете поне една песен."
1469

  
1470
#: rr_lib.rb:2347
1471
msgid "The Gui doesn't match inserted cd. Please press Scan Drive first."
1472
msgstr "Интерфейса не разпознава поставеният диск. Натиснете \"Детектиране\"."
1473

  
1474
#: rr_lib.rb:2352
1475
msgid "No codecs are selected!"
1476
msgstr "Кодек не е избран!"
1477

  
1478
#: rr_lib.rb:2394
1479
msgid "%s not found on your system!"
1480
msgstr "Кодек %s не е намерен във вашата система!"
1481

  
1482
#: rr_lib.rb:2414
1483
msgid ""
1484
"Cdrom player used to rip:\n"
1485
"%s\n"
1486
msgstr ""
1487
"CD/DVD устройство, използвано за извличането:\n"
1488
"%s\n"
1489

  
1490
#: rr_lib.rb:2415
1491
msgid ""
1492
"Cdrom offset used: %s\n"
1493
"\n"
1494
msgstr ""
1495
"Офсет на устройството: %s\n"
1496
"\n"
1497

  
1498
#: rr_lib.rb:2416
1499
msgid "Ripper used: cdparanoia %s\n"
1500
msgstr "Програма за извличане: cdparanoia %s\n"
1501

  
1502
#: rr_lib.rb:2416
1503
msgid "default settings"
1504
msgstr "Настройки по подразбиране"
1505

  
1506
#: rr_lib.rb:2417
1507
msgid "Matches required for all chunks: %s\n"
1508
msgstr "Число на опити за всички песни: %s\n"
1509

  
1510
#: rr_lib.rb:2418
1511
msgid ""
1512
"Matches required for erroneous chunks: %s\n"
1513
"\n"
1514
msgstr "Число на опити за песни с грешки: %s\n"
1515

  
1516
#: rr_lib.rb:2420
1517
msgid "Codec(s) used:\n"
1518
msgstr "Използван кодек:\n"
1519

  
1520
#: rr_lib.rb:2421
1521
msgid "-flac \t-> %s (%s)\n"
1522
msgstr ""
1523

  
1524
#: rr_lib.rb:2422
1525
msgid "-vorbis\t-> %s (%s)\n"
1526
msgstr ""
1527

  
1528
#: rr_lib.rb:2423
1529
msgid ""
1530
"-mp3\t-> %s\n"
1531
"(%s\n"
1532
msgstr ""
1533

  
1534
#: rr_lib.rb:2424
1535
msgid "-wav\n"
1536
msgstr ""
1537

  
1538
#: rr_lib.rb:2425
1539
msgid "-other\t-> %s\n"
1540
msgstr "-други\t-> %s\n"
1541

  
1542
#: rr_lib.rb:2426
1543
msgid ""
1544
"\n"
1545
"CDDB INFO\n"
1546
msgstr ""
1547
"\n"
1548
"ИНФОРМАЦИЯ ОТ CDDB\n"
1549

  
1550
#: rr_lib.rb:2427
1551
msgid ""
1552
"\n"
1553
"Artist\t= "
1554
msgstr ""
1555
"\n"
1556
"Испълнител\t= "
1557

  
1558
#: rr_lib.rb:2428
1559
msgid ""
1560
"\n"
1561
"Album\t= "
1562
msgstr ""
1563
"\n"
1564
"Албум\t\t= "
1565

  
1566
#: rr_lib.rb:2429
1567
msgid ""
1568
"\n"
1569
"Year\t= "
1570
msgstr ""
1571
"\n"
1572
"Година\t\t\t= "
1573

  
1574
#: rr_lib.rb:2430
1575
msgid ""
1576
"\n"
1577
"Genre\t= "
1578
msgstr ""
1579
"\n"
1580
"Жанр\t\t= "
1581

  
1582
#: rr_lib.rb:2431
1583
msgid ""
1584
"\n"
1585
"Tracks\t= "
1586
msgstr ""
1587
"\n"
1588
"Песни\t= "
1589

  
1590
#~ msgid "Rip all tracks. Skip any questions about track selection."
1591
#~ msgstr ""
1592
#~ "Извличане на всички песни. Скриване на всички въпроси за селекцията."
1593

  
1594
#~ msgid "Rip all tracks specified."
1595
#~ msgstr "Извличане на всички песни."
1596

  
1597
#~ msgid ""
1598
#~ "Overwrite\n"
1599
#~ "directory"
1600
#~ msgstr ""
1601
#~ "Презаписване на\n"
1602
#~ "диеректорията"